Versa Geheugenhuis

geheugenhuis.JPG
logo versa vierkant.JPG
key-2114302_640.jpg
geheugenhuis.JPG
logo versa vierkant.JPG
key-2114302_640.jpg

Versa Geheugenhuis

2.50

Het Versa Geheugenhuis in Huizen is een ontmoetingsplek in een wijkcentrum, voor én door mensen met (beginnende) vergeetachtigheid/ dementie uit Huizen en de BEL-gemeenten en hun mantelzorgers. U kunt hier terecht voor contacten, emotionele steun, activiteiten, informatie en advies.

Waarom?

Mensen met (beginnende) vergeetachtigheid/dementie blijven het liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving wonen. Hiervoor doen zij vaak een beroep op partners, kinderen, familieleden, buren of vrienden, de zogenaamde mantelzorgers. Door in een vroeg stadium extra aandacht, informatie en steun te ontvangen, kan de persoon met dementie zichzelf langer redden én kan de mantelzorger de zorg langer volhouden. Het GeheugenHuis biedt deze benodigde steun en begeleiding. Door lotgenoten, vrijwilligers en professionals. Dicht bij huis. In een warme omgeving. En alles onder één dak.

Hoe werkt het?

De persoon met vergeetachtigheid en zijn of haar mantelzorger komen (bij voorkeur) samen naar het GeheugenHuis. De deelnemers bepalen en organiseren zelf wekelijks, in de groep, wat zij willen en kunnen doen. Zelfstandig, of met ondersteuning van in te schakelen professionals en vrijwilligers. Al naar gelang de wensen en behoeften van de deelnemers. Het kan gaan om bezigheden en activiteiten in het GeheugenHuis zelf, zoals koffie drinken, lezen, schilderen of lichamelijke oefeningen, maar ook om activiteiten daarbuiten, zoals wandelen, boodschappen doen of een museumbezoek. Ook kan het voorlichting of ondersteuningsgesprekken door professionals betreffen. Individueel, per deelnemersduo of in groepsverband. Uit ervaringen elders in Nederland blijkt dat juist deze mix van steun door lotgenoten en professionals goed werkt.

Voor wie?

Het Geheugenhuis is bedoeld voor inwoners van Blaricum, Laren, Eemnes en Huizen met (beginnende) vergeetachtigheid/dementie en hun mantelzorger. Daarnaast zijn mensen, die zich eenzaam voelen, mensen met een GGZ-achtergrond en mensen met een verstandelijke beperking ook van harte welkom.

Waar en wanneer?

Het Geheugenhuis bevindt zich in wijkcentrum De Draaikom, Draaikom 2 te Huizen.
Het Geheugenhuis is geopend op: maandag t/m donderdag: 9.30 – 15.00 uur en vrijdag van 9.30-13.30 uur.
U kunt één of meer dagdelen komen en naar wens blijven of komen lunchen.

Door wie?

Het Versa GeheugenHuis is ontstaan uit een samenwerking tussen Versa Welzijn en Alzheimer Nederland, afdeling Gooi en omstreken. Er wordt nauw samengewerkt met andere organisaties en professionals zoals huisartsen, casemanagers dementie en geriatrisch verpleegkundigen.

Kosten

Voor de activiteiten en de lunch wordt een kleine vergoeding per keer gevraagd.

Meer informatie en aanmelden

U kunt gewoon een keer langskomen met of zonder uw partner/mededeelnemer. De coördinator of één van de deelnemers zal u ontvangen en vertellen wat er zoal gebeurt in het GeheugenHuis.  Mocht het voor u interessant zijn, dan volgt er een intakegesprek, waarin gekeken wordt hoe de activiteiten kunnen aansluiten op uw behoeften en die van uw partner/mededeelnemer. Er worden dan afspraken gemaakt wanneer u beiden wilt komen en hoe vaak. Uiteraard kunt u ons ook bellen of mailen als u meer informatie wilt. Neem dan contact op met:

Tijdens openingstijden 06 15036963

Na openingstijden:

Henk Jolink, Versa Welzijn, 035 303 46 39, hjolink@versawelzijn.nl

Rianne Sturkenboom, 035 3034680, rsturkenboom@versawelzijn.nl


e-mail: geheugenhuis@versawelzijn.nl
Twitter:  @VersaGeheugenhs
Facebook: Versa Geheugenhuis

 

Met dank aan:

Alzheimer NL Gooi e.o.
Gooische Uitvaart Verzorging
RCOAK
St. Het RC Maagdenhuis
Skanfonds
Fonds NutsOhra
St. Brentano
St. Ab Laane
Fonds Sluyterman van Loo
Stichting Voorzorg Utrecht
Specsavers Huizen
Tapijtcentrum De Jongh & Zn
Gemeente Hui

Add To Cart